Primăria Petriș, județul Arad

Structura

Conducere
Primar:
Lazăr-Onescu Irina
Viceprimar:
Bîlc Aurel
Secretariat
Secretar general comună:
Sgărdea Ionela Georgeta
Contabilitate
Consilier contabil:
Rogozea Mircea
Impozite și taxe locale
Referent:
Cugerean Elena
Referent:
Larionesi Cristina Nicoleta
Referent:
Manciu Adriana Angela
Asistență socială
Inspector:
Mariș Adelina Ioana
Compartiment locuințe, servicii și dezvoltare publică
Îngrijitor clădiri:
Han Carmen
Muncitor calificat:
Suba Petrică
Muncitor calificat:
Susan Aurel Florin
Muncitor calificat:
Țari Florin Gheorghe
Muncitor calificat:
Larionesi Liviu
Șofer:
Fărău Daniel Livius
Compartiment Asistenți Personali
Asistent personal:
Baleț Aurora
Asistent personal:
Berari Cristiana Carmen
Asistent personal:
Covaci Eugen
Asistent personal:
Crișan Ioan
Asistent personal:
Flore Marinela
Asistent personal:
Gârna Bianca Vicenția
Asistent personal:
Han Verchelia Viorica
Asistent personal:
Petrașca Florica
Asistent personal:
Sas Emilia Aurica