Primăria Petriș, județul Arad

Hotărârile Autorității Deliberative (2019)

11/12/2019 HCL 60/11.12.2019

11/12/2019 HCL 59/11.12.2019

11/12/2019 HCL 58/11.12.2019

11/12/2019 HCL 57/11.12.2019

27/11/2019 HCL 56/27.11.2019

27/11/2019 HCL 55/27.11.2019

27/11/2019 HCL 54/27.11.2019

18/11/2019 HCL 53/18.11.2019

18/11/2019 HCL 52/18.11.2019

18/11/2019 HCL 51/18.11.2019

18/11/2019 HCL 50/18.11.2019

29/10/2019 HCL 49/29.10.2019

29/10/2019 HCL 48/29.10.2019

29/10/2019 HCL 47/29.10.2019

19/09/2019 HCL 46/19.09.2019

19/09/2019 HCL 45/19.09.2019

19/09/2019 HCL 44/19.09.2019

19/09/2019 HCL 43/19.09.2019

19/09/2019 HCL 42/19.09.2019

19/09/2019 HCL 41/19.09.2019

19/09/2019 HCL 40/19.09.2019

19/09/2019 HCL 39/19.09.2019

24/07/2019 HCL 38/24.07.2019

24/07/2019 HCL 37/24.07.2019

24/07/2019 HCL 36/24.07.2019

18/07/2019 HCL 35/18.07.2019

18/07/2019 HCL 34/18.07.2019

18/07/2019 HCL 33/18.07.2019

28/06/2019 HCL 32/28.06.2019

28/06/2019 HCL 31/28.06.2019

28/06/2019 HCL 30/28.06.2019

06/06/2019 HCL 29/06.06.2019

06/06/2019 HCL 28/06.06.2019

06/06/2019 HCL 27/06.06.2019

06/06/2019 HCL 26/06.06.2019

08/05/2019 HCL 25/08.05.2019

08/05/2019 HCL 24/08.05.2019

08/05/2019 HCL 23/08.05.2019

23/04/2019 HCL 22/23.04.2019

23/04/2019 HCL 21/23.04.2019

23/04/2019 HCL 20/23.04.2019

23/04/2019 HCL 19/23.04.2019

23/04/2019 HCL 18/23.04.2019

23/04/2019 HCL 17/23.04.2019

16/04/2019 HCL 16/23.04.2019

14/03/2019 HCL 15/14.03.2019

14/03/2019 HCL 14/14.03.2019

14/03/2019 HCL 13/14.03.2019

14/03/2019 HCL 12/14.03.2019

19/02/2019 HCL 11/19.01.2019

19/02/2019 HCL 10/19.02.2019

19/02/2019 HCL 9/19.01.2019

30/01/2019 HCL 8/30.01.2019

30/01/2019 HCL 7/30.01.2019

30/01/2019 HCL 6/30.01.2019

30/01/2019 HCL 5/30.01.2019

30/01/2019 HCL 4/30.01.2019

30/01/2019 HCL 3/30.01.2019

30/01/2019 HCL 2/30.01.2019

30/01/2019 HCL 1/30.01.2019

Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative

02/03/2020 Nr. Înrg. - 20, Denumire - Aprobarea dezlipirii a două terenuri situate în extravilan, evidențiate în CF nr 302880 și CF 302389 - UAT Petriș

26/02/2020 Nr. Înrg. - 19, Denumire - Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de trasport public local nr. 750/03.12.2019 - Act Adițional la Contractul 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr 1/20.12.2019 și nr 2/21.01.2020

26/02/2020 Nr. Înrg. - 18, Denumire - Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad

26/02/2020 Nr. Înrg. - 17, Denumire - Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru a vota cuantumul cotizației comunei Petriș pentru anul 2020 și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al asociației pentru anul 2020

17/02/2020 Nr. Înrg. - 16, Denumire - Aprobarea listei de investiții pe anul 2020

17/02/2020 Nr. Înrg. - 15, Denumire - Aprobarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2020

17/02/2020 Nr. Înrg. - 14, Denumire - Aprobarea contului de execuție al bugetului local și al bugetului activităților autofinanțate și venituri proprii pe anul 2019

05/02/2020 Nr. Înrg. - 13, Denumire - Aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Petriș

05/02/2020 Nr. Înrg. - 12, Denumire - Aprobarea Actului Adițional la Contractul de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Arad ZONA 5 și a Actului Adițional la Contractul nr. 1869/11.12.2017

05/02/2020 Nr. Înrg. - 11, Denumire - Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Arad, ZONA 5

17/01/2020 Nr. Înrg. - 10, Denumire - Neasumarea responsailității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor lactate, de panificație și fructe, precum și a serviciilor privind derularea măsurilor educațive aferente distribuției de lapte, produse lactate și fructe în școli

17/01/2020 Nr. Înrg. - 9, Denumire - Aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcționare prezentat strict pentru activitățile de colectare și transport al serviciului public de salubrizare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad

17/01/2020 Nr. Înrg. - 8, Denumire - Aprobarea cuantumului cotizației Consiliului Local al comunei Petriș în cadrul Asociației și mandatarea unei persoane care să voteze în numele și pe seama Consiliului Local al comunei Petriș în ședința AGA cuantumul cotizației și bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor pentru anul 2020

17/01/2020 Nr. Înrg. - 7, Denumire - Aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv reviziut, Actul Adițional la Statut și Statutul revizuit al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor

17/01/2020 Nr. Înrg. - 6, Denumire - Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Petriș

17/01/2020 Nr. Înrg. - 5, Denumire - Aprobarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2020

17/01/2020 Nr. Înrg. - 4, Denumire - Aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2020

17/01/2020 Nr. Înrg. - 3, Denumire - Aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Petriș

13/01/2020 Nr. Înrg. - 2, Denumire - Mandatarea ADITPA în vederea atribuirii gestiunii serviciului de transport public local de persoane, pe raza administrativ-teritorială a ADITPA, avizarea Caietului de sarcini, Regulamentului serviciului public de transport persoane în cadrul ADITPA și aprobarea documentației de delegare a serviciului de atribuire directă CTP Arad

13/01/2020 Nr. Înrg. - 1, Denumire - Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în AGA pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului ADITPA

Registrul pentru evidenţa hotărârilor autorităţii deliberative

04/03/2020 Nr. Înrg. - 32, Denumire - Aprobarea dezlipirii a două terenuri situate în extravilan, evidențiate în CF nr 302880 și CF 302389 - UAT Petriș

04/03/2020 Nr. Înrg. - 31, Denumire - Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de trasport public local nr. 750/03.12.2019 - Act Adițional la Contractul 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr 1/20.12.2019 și nr 2/21.01.2020

04/03/2020 Nr. Înrg. - 30, Denumire - Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad

04/03/2020 Nr. Înrg. - 29, Denumire - Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru a vota cuantumul cotizației comunei Petriș pentru anul 2020 și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al asociației pentru anul 2020

04/03/2020 Nr. Înrg. - 28, Denumire - Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 04 martie 2020

04/03/2020 Nr. Înrg. - 27, Denumire - Aprobarea Procesului Verbal al Ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 19 februarie 2020

04/03/2020 Nr. Înrg. - 26, Denumire - Alegerea președintelui de ședință

19/02/2020 Nr. Înrg. - 25, Denumire - Aprobarea listei de investiții pe anul 2020

19/02/2020 Nr. Înrg. - 24, Denumire - Aprobarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2020

19/02/2020 Nr. Înrg. - 23, Denumire - Aprobarea contului de execuție al bugetului local și al bugetului activităților autofinanțate și venituri proprii pe anul 2019

19/02/2020 Nr. Înrg. - 22, Denumire - Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 19 februarie 2020

19/02/2020 Nr. Înrg. - 21, Denumire - Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 06 februarie 2020

06/02/2020 Nr. Înrg. - 20, Denumire - Aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Petriș

06/02/2020 Nr. Înrg. - 19, Denumire - Aprobarea Actului Adițional la Contractul de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Arad ZONA 5 și a Actului Adițional la Contractul nr. 1869/11.12.2017

06/02/2020 Nr. Înrg. - 18, Denumire - Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Arad, ZONA 5

06/02/2020 Nr. Înrg. - 17, Denumire - Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința Extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 06 februarie 2020

06/02/2020 Nr. Înrg. - 16, Denumire - Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința Ordinară anterioară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 27 ianuarie 2020

27/01/2020 Nr. Înrg. - 15, Denumire - Aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021

27/01/2020 Nr. Înrg. - 14, Denumire - Neasumarea responsailității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor lactate, de panificație și fructe, precum și a serviciilor privind derularea măsurilor educațive aferente distribuției de lapte, produse lactate și fructe în școli

27/01/2020 Nr. Înrg. - 13, Denumire - Aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcționare prezentat strict pentru activitățile de colectare și transport al serviciului public de salubrizare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad

27/01/2020 Nr. Înrg. - 12, Denumire - Aprobarea cuantumului cotizației Consiliului Local al comunei Petriș în cadrul Asociației și mandatarea unei persoane care să voteze în numele și pe seama Consiliului Local al comunei Petriș în ședința AGA cuantumul cotizației și bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor pentru anul 2020

27/01/2020 Nr. Înrg. - 11, Denumire - Aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv reviziut, Actul Adițional la Statut și Statutul revizuit al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor

27/01/2020 Nr. Înrg. - 10, Denumire - Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Petriș

27/01/2020 Nr. Înrg. - 9, Denumire - Aprobarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2020

27/01/2020 Nr. Înrg. - 8, Denumire - Aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2020

27/01/2020 Nr. Înrg. - 7, Denumire - Aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Petriș

27/01/2020 Nr. Înrg. - 6, Denumire - Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința Ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 27 ianuarie 2020

27/01/2020 Nr. Înrg. - 5, Denumire - Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința Extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 13 ianuarie 2020

13/01/2020 Nr. Înrg. - 4, Denumire - Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în AGA pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului ADITPA

13/01/2020 Nr. Înrg. - 3, Denumire - Mandatarea ADITPA în vederea atribuirii gestiunii serviciului de transport public local de persoane, pe raza administrativ-teritorială a ADITPA, avizarea Caietului de sarcini, Regulamentului serviciului public de transport persoane în cadrul ADITPA și aprobarea documentației de delegare a serviciului de atribuire directă CTP Arad

13/01/2020 Nr. Înrg. - 2, Denumire - Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 13 ianuarie 2020

13/01/2020 Nr. Înrg. - 1, Denumire - Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința Extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 11 decembrie 2019