Primăria Petriș, județul Arad

Hotărârile Autorității Deliberative (2020)

18/03/2020 HCL 30/04.03.2020

04/03/2020 HCL 32/04.03.2020

04/03/2020 HCL 31/04.03.2020

04/03/2020 HCL 29/04.03.2020

04/03/2020 HCL 28/04.03.2020

04/03/2020 HCL 27/04.03.2020

04/03/2020 HCL 26/04.03.2020

19/02/2020 HCL 25/19.02.2020

19/02/2020 HCL 24/19.02.2020

19/02/2020 HCL 23/19.02.2020

19/02/2020 HCL 22/19.02.2020

19/02/2020 HCL 21/19.02.2020

06/02/2020 HCL 20/06.02.2020

06/02/2020 HCL 19/06.02.2020

06/02/2020 HCL 18/06.02.2020

06/02/2020 HCL 17/06.02.2020

06/02/2020 HCL 16/06.02.2020

27/01/2020 HCL 15/27.01.2020

27/01/2020 HCL 14/27.01.2020

27/01/2020 HCL 13/27.01.2020

27/01/2020 HCL 12/27.01.2020

27/01/2020 HCL 11/ 27.01.2020

27/01/2020 HCL 10/27.01.2020

27/01/2020 HCL 9/ 27.01.2020

27/01/2020 HCL 8/27.01.2020

27/01/2020 HCL 7/27.01.2020

27/01/2020 HCL 6/27.01.2020

27/01/2020 HCL 5/27.01.2020

13/01/2020 HCL 4/13.01.2020

13/01/2020 HCL 3/13.01.2020

13/01/2020 HCL 2/13.01.2020

13/01/2020 HCL 1/13.01.2020

Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative

02/03/2020 Nr. Înrg. - 20, Denumire - Aprobarea dezlipirii a două terenuri situate în extravilan, evidențiate în CF nr 302880 și CF 302389 - UAT Petriș

26/02/2020 Nr. Înrg. - 19, Denumire - Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de trasport public local nr. 750/03.12.2019 - Act Adițional la Contractul 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr 1/20.12.2019 și nr 2/21.01.2020

26/02/2020 Nr. Înrg. - 18, Denumire - Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad

26/02/2020 Nr. Înrg. - 17, Denumire - Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru a vota cuantumul cotizației comunei Petriș pentru anul 2020 și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al asociației pentru anul 2020

17/02/2020 Nr. Înrg. - 16, Denumire - Aprobarea listei de investiții pe anul 2020

17/02/2020 Nr. Înrg. - 15, Denumire - Aprobarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2020

17/02/2020 Nr. Înrg. - 14, Denumire - Aprobarea contului de execuție al bugetului local și al bugetului activităților autofinanțate și venituri proprii pe anul 2019

05/02/2020 Nr. Înrg. - 13, Denumire - Aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Petriș

05/02/2020 Nr. Înrg. - 12, Denumire - Aprobarea Actului Adițional la Contractul de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Arad ZONA 5 și a Actului Adițional la Contractul nr. 1869/11.12.2017

05/02/2020 Nr. Înrg. - 11, Denumire - Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Arad, ZONA 5

17/01/2020 Nr. Înrg. - 10, Denumire - Neasumarea responsailității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor lactate, de panificație și fructe, precum și a serviciilor privind derularea măsurilor educațive aferente distribuției de lapte, produse lactate și fructe în școli

17/01/2020 Nr. Înrg. - 9, Denumire - Aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcționare prezentat strict pentru activitățile de colectare și transport al serviciului public de salubrizare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad

17/01/2020 Nr. Înrg. - 8, Denumire - Aprobarea cuantumului cotizației Consiliului Local al comunei Petriș în cadrul Asociației și mandatarea unei persoane care să voteze în numele și pe seama Consiliului Local al comunei Petriș în ședința AGA cuantumul cotizației și bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor pentru anul 2020

17/01/2020 Nr. Înrg. - 7, Denumire - Aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv reviziut, Actul Adițional la Statut și Statutul revizuit al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor

17/01/2020 Nr. Înrg. - 6, Denumire - Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Petriș

17/01/2020 Nr. Înrg. - 5, Denumire - Aprobarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2020

17/01/2020 Nr. Înrg. - 4, Denumire - Aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2020

17/01/2020 Nr. Înrg. - 3, Denumire - Aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Petriș

13/01/2020 Nr. Înrg. - 2, Denumire - Mandatarea ADITPA în vederea atribuirii gestiunii serviciului de transport public local de persoane, pe raza administrativ-teritorială a ADITPA, avizarea Caietului de sarcini, Regulamentului serviciului public de transport persoane în cadrul ADITPA și aprobarea documentației de delegare a serviciului de atribuire directă CTP Arad

13/01/2020 Nr. Înrg. - 1, Denumire - Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în AGA pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului ADITPA

Registrul pentru evidenţa hotărârilor autorităţii deliberative

04/03/2020 Nr. Înrg. - 32, Denumire - Aprobarea dezlipirii a două terenuri situate în extravilan, evidențiate în CF nr 302880 și CF 302389 - UAT Petriș

04/03/2020 Nr. Înrg. - 31, Denumire - Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de trasport public local nr. 750/03.12.2019 - Act Adițional la Contractul 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele Adiționale nr 1/20.12.2019 și nr 2/21.01.2020

04/03/2020 Nr. Înrg. - 30, Denumire - Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad

04/03/2020 Nr. Înrg. - 29, Denumire - Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad pentru a vota cuantumul cotizației comunei Petriș pentru anul 2020 și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al asociației pentru anul 2020

04/03/2020 Nr. Înrg. - 28, Denumire - Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 04 martie 2020

04/03/2020 Nr. Înrg. - 27, Denumire - Aprobarea Procesului Verbal al Ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 19 februarie 2020

04/03/2020 Nr. Înrg. - 26, Denumire - Alegerea președintelui de ședință

19/02/2020 Nr. Înrg. - 25, Denumire - Aprobarea listei de investiții pe anul 2020

19/02/2020 Nr. Înrg. - 24, Denumire - Aprobarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2020

19/02/2020 Nr. Înrg. - 23, Denumire - Aprobarea contului de execuție al bugetului local și al bugetului activităților autofinanțate și venituri proprii pe anul 2019

19/02/2020 Nr. Înrg. - 22, Denumire - Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 19 februarie 2020

19/02/2020 Nr. Înrg. - 21, Denumire - Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 06 februarie 2020

06/02/2020 Nr. Înrg. - 20, Denumire - Aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Petriș

06/02/2020 Nr. Înrg. - 19, Denumire - Aprobarea Actului Adițional la Contractul de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Arad ZONA 5 și a Actului Adițional la Contractul nr. 1869/11.12.2017

06/02/2020 Nr. Înrg. - 18, Denumire - Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale din județul Arad, ZONA 5

06/02/2020 Nr. Înrg. - 17, Denumire - Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința Extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 06 februarie 2020

06/02/2020 Nr. Înrg. - 16, Denumire - Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința Ordinară anterioară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 27 ianuarie 2020

27/01/2020 Nr. Înrg. - 15, Denumire - Aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2020-2021

27/01/2020 Nr. Înrg. - 14, Denumire - Neasumarea responsailității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor lactate, de panificație și fructe, precum și a serviciilor privind derularea măsurilor educațive aferente distribuției de lapte, produse lactate și fructe în școli

27/01/2020 Nr. Înrg. - 13, Denumire - Aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcționare prezentat strict pentru activitățile de colectare și transport al serviciului public de salubrizare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad

27/01/2020 Nr. Înrg. - 12, Denumire - Aprobarea cuantumului cotizației Consiliului Local al comunei Petriș în cadrul Asociației și mandatarea unei persoane care să voteze în numele și pe seama Consiliului Local al comunei Petriș în ședința AGA cuantumul cotizației și bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor pentru anul 2020

27/01/2020 Nr. Înrg. - 11, Denumire - Aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv reviziut, Actul Adițional la Statut și Statutul revizuit al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor

27/01/2020 Nr. Înrg. - 10, Denumire - Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Petriș

27/01/2020 Nr. Înrg. - 9, Denumire - Aprobarea organigramei și a statului de funcții pe anul 2020

27/01/2020 Nr. Înrg. - 8, Denumire - Aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2020

27/01/2020 Nr. Înrg. - 7, Denumire - Aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Petriș

27/01/2020 Nr. Înrg. - 6, Denumire - Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința Ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 27 ianuarie 2020

27/01/2020 Nr. Înrg. - 5, Denumire - Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința Extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 13 ianuarie 2020

13/01/2020 Nr. Înrg. - 4, Denumire - Acordarea unui mandat reprezentantului comunei Petriș în AGA pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului ADITPA

13/01/2020 Nr. Înrg. - 3, Denumire - Mandatarea ADITPA în vederea atribuirii gestiunii serviciului de transport public local de persoane, pe raza administrativ-teritorială a ADITPA, avizarea Caietului de sarcini, Regulamentului serviciului public de transport persoane în cadrul ADITPA și aprobarea documentației de delegare a serviciului de atribuire directă CTP Arad

13/01/2020 Nr. Înrg. - 2, Denumire - Aprobarea Ordinii de zi de la Ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 13 ianuarie 2020

13/01/2020 Nr. Înrg. - 1, Denumire - Aprobarea Procesului Verbal de la Ședința Extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș din data de 11 decembrie 2019