Primăria Petriș, județul Arad

Comisiile de specialitate din cadrul CL

Comisia 1 de specialitate

DOMENIU DE ACTIVITATE: programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.

COMPONENȚĂ:  D-nul consilier  - Președinte
                              D-nul consilier  - Secretar
                              D-nul consilier  - Membru 

 

Comisia 2 de specialitate

DOMENIU DE ACTIVITATE: învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement.

COMPONENȚĂ: D-nul consilier - Președinte 
                             D-nul consilier  - Secretar
                             D-nul consilier - Membru

 

Comisia 3 de specialitate

DOMENIU DE ACTIVITATE: administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinei şi liniştei publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

COMPONENȚĂ: D-nul Viceprimar  - Președinte
                             D-nul consilier - Secretar
                             D-nul consilier - Membru